VOORBURG - Het belang van de Nederlandse beurs als financieringsmarkt is de afgelopen zeven jaar sterk afgenomen. Steeds minder bedrijven hebben een beursnotering. De ondernemingen die er wel een hebben, gebruiken die steeds minder om kapitaal aan te trekken door nieuwe aandelen uit te geven.

Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag heeft gepubliceerd. Volgens het CBS is sinds 2000 een kwart van de genoteerde fondsen van de beurs verdwenen door faillissementen, fusies en overnames. De totale waarde van de vertrokken bedrijven bedraagt 52 miljard euro, terwijl 25 miljard euro aan nieuwe aandelen werd genoteerd.

Bovendien zitten bedrijven steeds ruimer in hun liquide middelen, zodat zij minder aandelen uit hoeven te geven. Ook de lage rente die lenen aantrekkelijker maakt speelt een rol, evenals de recente opkomst van durfkapitaal als alternatieve financieringsbron. Een uitzondering is Fortis, dat voor 13,4 miljard euro aandelen uitgaf voor de overname van ABN Amro.