DEN HAAG - Het kabinet wil dat beleggers die een belang van minstens 10 procent in een bedrijf hebben hun intenties melden. Daarmee komt de grens hoger te liggen dan een adviescommissie vorig jaar nog bepleitte.

Dat blijkt uit de nieuwe wetgeving die minister Wouter Bos (Financiën) ter consultatie heeft voorgelegd aan de sector. De commissie onder leiding van Jean Frijns adviseerde vorig jaar een drempel van 3 procent voor het melden van intenties, maar Bos vreest dan te hoge administratieve lasten. Daarnaast sluit een drempel van 10 procent aan bij de wetgeving die ook in andere Europese landen geldt.

Het kabinet gaf vorig jaar juni al aan de meeste aanbevelingen van Frijns te willen overnemen om de machtsverhoudingen tussen ondernemingsbestuur en aandeelhouder te verbeteren. Zo moeten onder meer aandeelhouders vanaf een belang van 3 procent zich kenbaar maken. Dat was 5 procent.

Frijns kwam vorig jaar met zijn advies toen activistische aandeelhouders zeer in de belangstelling stonden door hun acties bij onder meer ABN Amro en Stork.