DEN HAAG - De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) dient een schadeclaim in bij Vedior.

De VEB houdt het uitzendbedrijf primair verantwoordelijk voor schade die aandeelhouders hebben geleden doordat Vedior "niet adequaat" is omgegaan met koersgevoelige informatie. Dat heeft de behartiger van aandeelhoudersbelangen woensdag bekendgemaakt.

Volgens de VEB hebben aandeelhouders schade geleden na het lekken van voorkennis over de geplande overname. Op vrijdagochtend 30 november steeg de koers van Vedior in de eerste anderhalf uur na de beursopening met bijna 20 procent. Toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) legde daarop rond half twaalf de handel in Vedior stil. Een uur later maakte Vedior, op last van de AFM, bekend dat zij oriënterende overnamegesprekken voerde met Randstad.

Gelekt

De VEB vermoedt dat informatie over de geplande overname is gelekt. In de pers gonsde het volgens de vereniging vrijdagochtend al van de geruchten, waarop Vedior "niet adequaat" heeft gereageerd. "Op die wijze schond Vedior haar wettelijke plicht om gelekte koersgevoelige informatie onverwijld na het lekken te publiceren", aldus de VEB. Beleggers die hun aandelen voor de stillegging van de handel op 30 november hebben verkocht, hebben daardoor volgens de belangenbehartiger schade geleden.

De VEB heeft Vedior inmiddels om opheldering gevraagd. Wanneer de zaak niet op een bevredigende manier wordt opgelost, stapt de vereniging mogelijk naar de rechter. De VEB sluit overigens niet uit ook andere partijen aansprakelijk te houden voor de geleden schade.