WASHINGTON - Voor de derde keer dit jaar is de Amerikaanse rente verlaagd. Het belangrijkste rentetarief gaat een kwart procentpunt omlaag naar 4,25 procent.

Dat heeft het stelsel van Amerikaanse centrale banken, de Federal Reserve, dinsdag besloten. Op de beurs in New York gingen de koersen na het besluit fors omlaag.

Het besluit van de Federal Reserve (Fed) kwam niet onverwacht. Verreweg de meeste analisten waren er de afgelopen tijd vanuit gegaan dat een nieuwe renteverlaging in aankomst was. De maatregel moet ervoor zorgen dat de Amerikaanse economie blijft groeien en niet in een recessie terechtkomt.

Kredieten

De Fed ging dit jaar al twee keer eerder over tot renteverlagingen van respectievelijk een half en een kwart procentpunt. Die waren nodig in verband met de problemen op de kredietmarkt, die ertoe leidden dat banken terughoudender werden met leningen. Verschillende financiële instellingen zijn in de problemen gekomen door risicovolle beleggingen in de Amerikaanse hypotheekmarkt.

De toelichting op het rentebesluit van dinsdag is een stuk somberder van toon dan bij het vorige rentebesluit van eind oktober. Toen ging de Fed er nog vanuit dat de neerwaartse risico's voor de economische groei min of meer opwegen tegen de oplopende inflatie. Die passage ontbreekt in de verklaring van dinsdag.

Onzekerheden

De Fed zegt in de verklaring dat de economische groei van de VS lijkt af te nemen en dat de "onzekerheden" rond de economische groei en inflatie zijn toegenomen. Het rentebesluit van dinsdag werd niet unaniem genomen. Een van de leden van het beleidsbepalende comité had liever gezien dat de rente met een half procentpunt was verlaagd.

De afnemende economische groei hangt direct samen met de afkoelende huizenmarkt. Verder zijn sommige bedrijven en consumenten terughoudender geworden met hun uitgaven. Eind november had Fed-voorman Bernanke al aangegeven dat de nervositeit op de financiële markten nog steeds aanwezig is en dat banken elkaar meer rente in rekening brengen dan onder normale omstandigheden.

Recessie

Volgens econoom Ruben van Leeuwen van ABN Amro is het waarschijnlijk dat de Fed volgend jaar de rente verder zal verlagen en koerst de Amerikaanse economie af op een lichte recessie. De eerdere renteverlagingen hebben volgens hem weinig geholpen.

In een reactie op het besluit en de verklaring van de Fed gingen in New York de aandelenkoersen fors omlaag. De belangrijkste indexen stonden op een verlies van ongeveer 1,5 procent. In de aanloop naar het rentebesluit stonden de indices dinsdag vrijwel onveranderd.