AMSTERDAM - Vastgoedbedrijf Corio zag zijn directe resultaat, de huuropbrengsten min de kosten, in de eerste zes maanden van dit jaar iets dalen naar 98,3 miljoen euro.

In dezelfde periode vorig jaar was dat 98,9 miljoen euro. Corio verwacht dat het directe resultaat over geheel 2007 iets lager zou kunnen uitvallen door hogere rentelasten.

Per aandeel bedroeg het directe resultaat 1,48 euro. Dat was 1,49 euro in de vergelijkbare periode in 2006. Het resultaat komt dicht in de buurt van wat analisten verwachtten.

De nettohuuropbrengsten zijn in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar met 16,7 miljoen euro (11,9 procent) gestegen tot 157,5 miljoen euro. De stijging werd echter teniet gedaan door een toename van de financieringslasten.