AMSTERDAM - Amsterdam Molecular Therapeutics (AMT) heeft in de toekomst extra financiering nodig, ook bij een geslaagde beursgang deze maand. Dat valt op te maken uit het woensdag verschenen prospectus van het biotechbedrijf dat werkt met gentherapie.

AMT schrijft: 'De netto-opbrengst van de beursgang alleen, samen met toekomstige omzetten, zal niet afdoende zijn om onze onderzoeks-, ontwikkelings- en commercialiseringsprogramma's op de lange termijn mee te financieren. Daarom zal additionele financiering vereist zijn.'

De onderneming waarschuwt dat, mocht het niet lukken om geld te krijgen via financiering met eigen vermogen of schuld, het mogelijk is dat uitgaven voor onderzoek, ontwikkeling en marketing moeten worden vertraagd, verlaagd of zelfs gestaakt.

Ook kan AMT dan genoodzaakt zijn om rechten op ontwikkeling en marketing van haar producten aan anderen toe te kennen, waardoor de uiteindelijk waarde voor het bedrijf afneemt.

Beursgang

Op 20 juni verwacht het bedrijf, dat sinds de oprichting in 1998 nog nooit winst maakte, een eerste notering te krijgen op Eurolist van Euronext Amsterdam. AMT geeft maximaal 5 miljoen aandelen uit en rekent bij de beursgang op een introductieprijs van EUR 8-10.

Bij een zogenoemde 'Qualified IPO' - waarbij de opbrengst tenmiste EUR 30 miljoen bedraagt en de uitgifteprijs minimaal belandt op EUR 9,80 - zal AMT een aandeelhouderslening terugbetalen ter grootte van circa EUR 1,6 miljoen, die is verstrekt door Beheersmaatschappij Dienstverlening en Deelneming AZUA (BDDA). Dit is een 100 procent-deelneming van het AMC.

Prospectus

Verder staat in het prospectus dat AMT tijdens een financieringsronde onder durfkapitalisten in juli 2006 al EUR 22 miljoen heeft opgehaald via de uitgifte van preferente aandelen aan vier investeerders. Daarnaast ontvangt het bedrijf financiering van het AMC en de overheid.

'Vanaf 2005 is de noodzaak van kapitaal significant toegenomen, wat de vooruitgang in onze klinische ontwikkelingen reflecteert net als de opbouw van ons bedrijf teneinde een volledig geintegreerde onderneming te worden', aldus de directie.

AMT, dat werkt met gentherapie, heeft een pijplijn met zes producten in verschillende stadia van ontwikkeling. Het bedrijf hoopt vanaf 2009 met haar belangrijkste product, AMT-011, naar de markt te kunnen in Europa, en daarna in de VS en Canada.