VOORBURG - Ondernemers in de Nederlandse industrie verwachten dit jaar 19 procent meer te zullen investeren dan in 2006.

Het afgelopen najaar gingen ze er nog vanuit dat de groei zou uitkomen op 9 procent. Dit blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag naar buiten heeft gebracht.

Metaal

De grootste groei lijkt zich voor te gaan doen in de metaal- en elektrotechnische industrie. Ondernemers in die branche zijn volgens het CBS het meest positief en verwachten dit jaar 35 procent meer te investeren dan in 2006. De ondernemers in de chemische industrie zijn het meest gematigd. De groei van de investeringen zal hier blijven steken op 7 procent.

De investeringen in de industrie kwamen in 2006 uit op 6,7 miljard euro. Dat was ongeveer net zoveel als in het jaar daarvoor, aldus het CBS.

In de delfstoffenwinning was vorig jaar sprake van een forse stijging, van 1 miljard euro in 2005 naar 1,9 miljard vorig jaar. Ondernemers in deze sector verwachten in tegenstelling tot hun collega's in de industrie dit jaar een daling van de investeringen, en wel met 50 procent.