PARIJS - De Amerikaanse regering moet meer maatregelen nemen om de begroting op termijn op orde te houden. Vooral door uitgaven aan de gezondheidszorg en pensioenvoorzieningen dreigen de kosten de pan uit te rijzen. Via belastingmaatregelen kan dit worden tegengegaan.

Dat staat in een rapport dat de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) dinsdag naar buiten heeft gebracht. De OESO is een denktank van dertig industrielanden die met regelmaat economisch onderzoek doet. Vorige week publiceerde de organisatie haar halfjaarlijkse rapport met groeiprognoses.

Verkeerde kant

De afgelopen jaren is de Amerikaanse regering er in geslaagd het begrotingstekort terug te brengen tot minder dan 2 procent van het bruto binnenlands product. De komende jaren kan het echter weer de verkeerde kant op gaan. Door de vergrijzing zullen de kosten voor gezondheidszorg voor ouderen oplopen.

Onder meer door btw-heffing of een belasting op de uitstoot van koolstofdioxide kan de regering meer inkomsten genereren. Verder zou ze kunnen overwegen de pensioenleeftijd te verhogen en bepaalde voorzieningen te beperken, aldus de OESO.