AMSTERDAM - ConocoPhillips, het op twee na grootste olieconcern van de Verenigde Staten, heeft in het eerste kwartaal van 2007 een nettowinst behaald van USD 3,55 miljard, een stijging van 7,7% ten opzichte van USD 3,29 miljard een jaar eerder. Dat heeft de Amerikaanse oliemaatschappij woensdag bekendgemaakt. Per aandeel nam de winst af van USD 2,34 tot USD 2,12.

Het resultaat in het eerste kwartaal werd voor USD 0,29 per aandeel positief beinvloed door opbrengsten uit desinvesteringen. Exclusief deze buitengewone posten zou de winst per aandeel zijn uitgekomen op USD 1,83. De door Thomson Financial gepolste analisten gingen gemiddeld uit van een winst per aandeel van USD 1,90.

De omzet daalde van USD 46,9 miljard naar USD 41,3 miljard. Het concern produceerde gedurende het kwartaal 2,47 miljoen vaten olie per dag, inclusief 0,45 miljoen uit het belang van 17,5% in het Russische olieconcern Lukoil.

Exploratie

De winst in de divisie Exploratie & Productie daalde van USD 2,55 miljard tot USD 2,33 miljard. In het vierde kwartaal van 2006 bedroeg het resultaat USD 2,09 miljard.

De stijging ten opzichte van het vierde kwartaal is onder meer het gevolg van lagere impairmentlasten en hogere gasprijzen. De daling ten opzichte van het eerste kwartaal van 2006 is het gevolg van lagere grondstofprijzen, hogere belastingen en hogere operationele kosten.

Bij Raffinage en Marketing nam de winst toe van USD 390 miljoen tot USD 1,14 miljard. In het vierde kwartaal van 2006 bedroeg de winst USD 919 miljoen. De stijging op jaarbasis werd volgens het concern veroorzaakt door hogere raffinage- en marketingmarges, hogere raffinagevolumes en lagere kosten.