AMSTERDAM - Particuliere beleggers die zaken doen via het internet behalen teleurstellende resultaten. Dat blijkt uit een vrijdag gepubliceerd onderzoek van de universiteit van Maastricht onder de klanten van de online beleggingsbank Alex.

Volgens de onderzoekers is een gebrek aan kennis de voornaamste oorzaak van de tegenvallende rendementen.

Tussen januari 2000 en maart 2006 leden de onderzochte beleggers een nettoverlies van gemiddeld 1,76 procent per maand. Het rendement van de aandelenmarkt als geheel was in die periode 0,28 procent negatief per maand. Vooral beleggers die handelden in derivaten, bijvoorbeeld opties, presteerden ondermaats. Verder valt op dat vrouwen veel minder op de beurs actief zijn dan mannen, maar gemiddeld wel beter presteren.

Transactiekosten

Het onderzoek is uitgevoerd onder 70 duizend klanten van Alex, voornamelijk mensen met een kleine beleggingsportefeuille. Dat veel mensen geld verliezen, komt omdat zij veel handelen. Dat leidt tot hoge transactiekosten. Het brutorendement blijkt daar niet tegen op te wegen. Ook een overmatige handel in risicovolle derivaten, vooral opties, draagt volgens de onderzoekers bij aan de matige prestaties van internetbeleggers. Volgens directeur Peter Verhaar van Alex is het belangrijk onderzoek te doen naar het gedrag van particuliere beleggers. "Een grote groep mensen is wel succesvol, en we willen graag weten hoe we meer klanten succesvol kunnen laten zijn". Alex sponsort daarom de leerstoel particuliere beleggers aan de universiteit van Maastricht.

Onnodig risico

Volgens Verhaar valt in de vrijdag gepubliceerde studie vooral op dat mensen met een kleine en eenzijdige portefeuille de grootste verliezen incasseren. "Met zulke portefeuilles lopen beleggers een onnodig risico. Daar kunnen we ze extra attent op maken".

Opties

Hetzelfde geldt volgens Verhaar voor de handel in opties, waar veel mensen instappen zonder de risico's voldoende te kennen.

Het verbaast Verhaar niet dat vrouwen in het onderzoek beter presteren dan mannen. "Vrouwen gaan rationeler met geld om. Ze stellen zich een doel en proberen dat te bereiken, in plaats van zich te laten leiden door de waan van de dag", denkt hij. Verhaar ziet graag dat de universiteit van Maastricht verder onderzoekt hoe vrouwen beleggingsbeslissingen nemen.