AMSTERDAM - De aandeelhoudersvergadering van het geplaagde Getronics verliep woensdag bijzonder rumoerig. De topman van de automatiseerder, Klaas Wagenaar, kreeg een stortvloed van kritiek over zich heen. Vooral zijn bonus van 586.000 euro leidde tot veel onvrede, gemor en onbegrip onder de aandeelhouders. "Het lijkt wel graaien in de kas van Getronics."

Wagenaar heeft vorig jaar ondanks de problemen bij het concern zo'n 700.000 euro meer verdiend dan het jaar daarvoor. Volgens de raad van commissarissen heeft de bestuursvoorzitter 88 procent van zijn doelstellingen gehaald. Ook kreeg hij een bonus van 300.000 euro voor de succesvolle overname van PinkRoccade.

Deze uitleg ging er bij de meeste aandeelhouders niet in. Ze vielen over de zwaar tegenvallende financiële resultaten, de 40 procent gedaalde beurskoers en het nog lopende onderzoek van de beurswaakhond AFM naar de gang van zaken bij Getronics. De misère speelt sinds begin 2006. Toen kwam de onderneming met een winstwaarschuwing, omdat er fraude bij het inmiddels afgestoten dochterbedrijf in Italië aan het licht was gekomen. De resultaten werden daar beter voorgesteld dan ze daadwerkelijk waren.

De critici vonden een stem in directeur Peter Paul de Vries van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB). Hij haalde zelfs voor zijn doen fel uit naar het bestuur van de onderneming. "Ik begrijp werkelijk niet hoe deze bonussen kunnen worden gegeven. Het management heeft slecht gepresteerd. Ik kan er werkelijk niet bij", zei hij, gevolgd door applaus van de andere aandeelhouders.

Doodnormaal

Gemor klonk in de zaal toen de raad van commissarissen schoorvoetend toegaf dat de bonus van Wagenaar niet mede is gebaseerd op het gerommel in de boeken in Italië of op de matige gang van zaken in Frankrijk. De toezichthouders vonden dat niet nodig, omdat deze landen niet langer tot de "kernactiviteiten" van het concern behoren. Een doodnormale regeling, zo verklaarde commissaris Rob Westerhof, voorzitter van de beloningscommissie.

"Dit kom je bij geen enkele onderneming tegen", reageerde echter een verontwaardigde De Vries. "Deze raad van bestuur had onvoldoende grip op de situatie in Italië. Wagenaar is daar vol verantwoordelijk voor."

Onbetrouwbaar

De fraude in Italië leidde vervolgens tot een verhitte discussie tussen de aandeelhouders en de top van de onderneming. De vraag of Wagenaar al eerder wist van het gerommel hield de gemoederen flink bezig. De topman zou al enkele weken voordat Getronics de fraude bekendmaakte op de hoogte zijn gesteld van tegenvallende resultaten in Italië. Toen een woordenwisseling tussen De Vries en Wagenaar niet tot een bevredigende verklaring leidde van de topman, klonk er luid protest op uit de zaal. "We willen antwoord", riep een aandeelhouder. "Jullie zijn onbetrouwbaar als jullie geen antwoord geven", zei een ander.

Een inmiddels geïrriteerde Wagenaar trok later wel het boetekleed aan. "Als ik het eerder had geweten, had ik ingegrepen", verzuchtte hij. "Ik praat het niet goed. We hebben het niet gezien en we zijn er te laat achtergekomen." Op steun van de voorzitter van de raad van commissarissen hoefde de bestuursvoorzitter in ieder geval niet te rekenen. "Wagenaar heeft gefaald in het onderkennen van het probleem in Italië", zei Marinus Minderhoud.

De vele protesten van de aandeelhouders hadden uiteindelijk geen gevolgen. Het bestuur en de raad van commissarissen werd décharge verleend, ondanks tegenstemmen van het pensioenfonds ABP en de VEB.

Deze uitkomst kwam niet als een verrassing, omdat meer dan 50 procent van het stemrecht al als volmacht aan het bestuur van Getronics was gegeven. Desondanks reageerde Minderhoud opgelucht. "Ik ben blij met de uitkomst van deze stemming. Gelukkig wordt de kritiek die is geuit niet gedeeld door de andere aandeelhouders."