De gemeente gaat bij 170 gemeentelijke objecten bekijken op welke manier de panden verduurzaamd kunnen worden. Daar wordt een speciaal fonds voor opgericht, waaruit ook een externe deskundige betaald gaat worden.

Hoeveel geld hiervoor beschikbaar wordt gesteld is nog niet bekend, omdat er eerst op een systematische manier gecontroleerd moet worden hoe het zit met het energieverbruik van de verschillende panden. Pas als men daar inzicht in heeft, kan worden vastgesteld hoeveel geld er nodig is om alle panden te verduurzamen.

De gemeente heeft alvast subsidies aangevraagd voor het plaatsen van zonnepanelen op negen gemeentelijke panden. "Dat is even afwachten of die aanvraag gehonoreerd wordt."