Met een 'skippybal' kegelde wethouder Yvonne Kammeijer op zaterdag 4 november een symbolische verhuisdozenmuur omver en gaf daarmee toegang tot de nieuwe kringloopwinkel. 

Het nieuwe onderkomen van De Kringloper aan de Konijnenburgweg 51 te Bergen op Zoom is met meer dan 1000 vierkante meter winkelvloeroppervlak groot. De belangstelling voor dit feestelijke moment was groot, reeds een half uur voor de officiële handeling meldden zich de eerste bezoekers.

Pascal de Klerk, directeur Stichting De Kringloper, toont zich uiterst tevreden over de locatie en omvang van de nieuwe vestiging. "We zijn in vergelijking met de oude vestiging aan de Vlaszak er in alle opzichten op vooruit gegaan", concludeert hij tevreden. 

"De winkel is niet alleen groter, maar ook het gratis parkeren in de directe omgeving is een groot voordeel". Gelet op de aanwezigheid van meerdere grote winkels aan de Konijnenburgweg en de nabijheid van de 'Zeeland', vindt Pascal het "een mooie winkel op een prima plek".

Verhuisdozen

Voorafgaand aan de officiële opening moest er nog stevig doorgewerkt worden door alle medewerkers om de artikelen op de juiste plaats en in een mooie setting neer te zetten. Dit is gelukt. De winkel ziet er uitnodigend uit, heeft een breed assortiment en de verhuisdozen die de openingsmuur vormden waren leeg.

"Wij zijn niet te vergelijken met de commerciële kringloopwinkels", aldus Pascal, "onze stichting gaat veel verder, met als uitgangspunt mens en milieu". Van alle goederen die afgeleverd worden, is 85 procent voor hergebruik geschikt en moet 15 procent als restafval verwerkt worden in wat een 'monostroom' genoemd wordt.

Het restafval wordt gesorteerd op materiaalsoort, bijvoorbeeld of glas of metaal, en vervolgens verwerkt om alsnog hergebruikt te worden. "De Stichting Kringloper is als een van de weinige die hiervoor een certificaat heeft", geeft Pascal de Klerk aan.

Arbeidsmarkt

Naast de vrijwilligers die om uiteenlopende redenen bij Stichting De Kringloper werkzaam zijn, wordt veel aandacht besteed aan mensen met een zekere afstand tot de arbeidsmarkt. In overleg met gemeenten en instellingen zoals de GGZ, ISD en SDW is een programma ontwikkeld waarbinnen scholing wordt gegeven en werkervaring kan worden opgedaan.

De kans om toe te treden tot de arbeidsmarkt wordt voor deze groep daarmee aanzienlijk vergroot. Momenteel lopen er 15 medewerkers mee in het 'arbeidsintegratieproject', in de nieuwe vestiging is er ruimte voor vier extra plaatsen.