De langgekoesterde wens van de gemeenteraad om een fietspad te realiseren over de buitendijken van Dinteloord lijkt geen doorgang te kunnen vinden. De eigenaren van de buitendijken willen geen medewerking verlenen. 

De eigenaren zien de fietspaden niet zitten, omdat het fietspad ook gebruikt kan worden door voetgangers met honden. 

De honden zijn een gevaar voor de schapen die grazen op de buitendijken en daarom gaan de eigenaren niet akkoord.