Hanneke Somers (D66) trekt zich per direct terug uit de Steenbergse politiek. Het raadslid voor de lokale D66-fractie kan zich niet meer vinden in de standpunten van haar partij en ze heeft dan met name principiële bezwaren tegen de voorgestelde kandidatenlijst voor de verkiezingen van maart 2018. 

Volgens Somers staan op die lijst de eerder zo tumultueus afgetreden oud-wethouder Vincent van den Bosch en de huidige fractievoorzitter van Steenbergen Anders, Tim Huisman, op direct verkiesbare plaatsen. In een persbericht laat zij weten dat ze grote vragen heeft omtrent de motivatie van de beide heren.

"Oud zeer of politiek opportunisme kan wat mij betreft geen afdoende motivatie voor zo’n plaats op de kieslijst zijn." Volgens Somers zouden de heren in eerste instantie op een niet direct verkiesbare plaats gezet moeten worden. Mochten zij dan genoeg voorkeursstemmen krijgen, dan zouden zij alsnog een rentree in de raad kunnen maken.

"Beiden hebben zich echter verkiesbaar gesteld en worden ook nog eens naar voren geschoven. Dat gaat er bij mij niet in." Aanstaande dinsdag wordt tijdens een algemene ledenvergadering de kieslijst vastgesteld voor de gemeenteraadsverkiezing van maart 2018. Omdat Somers zich per direct terug trekt uit de politiek, zal zij ook niet meer op die lijst voorkomen.

Vertrouwen

"Voor mij was heel belangrijk met welk gezicht wij als D66 Steenbergen naar buiten komen. Zoals dat gezicht er nu gaat uitzien, herken ik echter weinig van de integriteit, de transparantie en de zorg voor de geloofwaardigheid van de politiek die D66 volgens mij eigen zou moeten zijn." Naar eigen zeggen is Somers zich zeer bewust van de groep mensen die op haar gestemd heeft. "En op deze manier schaad ik hun vertrouwen niet."