De gemeente Tholen heeft verschillende subsidieaanvragen ontvangen en toegekend. Het totaalbedrag komt neer op vijfduizend euro. 

De gemeente heeft voor de toekenning hiervan advies gevraagd bij het Cultuurplein Tholen.

Uiteindelijk is besloten om de aanvraag van stichting Tholen Sterk gedeeltelijk te honoreren. Zij ontvangen een bedrag van 875 euro.

De subsidieaanvraag door de stichting Zeeuwse Klederdracht voor de uitgave van een boek is eveneens gehonoreerd met een bedrag van vijfhonderd euro.

Daarnaast kan het project 'aanhaken' door de Vrouwen van Nu rekenen op 59 euro en het Watersnoodmuseum krijgt de gevraagde 4100 euro.