De lokale PvdA-fractie wil graag dat de gemeente Bergen op Zoom samen met Roosendaal en Breda gaat deelnemen aan het experiment met staatsgereguleerde wietteelt.

In het regeerakkoord staat uitgelegd dat de marihuana landelijk wordt geteeld en vervolgens verspreid over zes tot tien middelgrote gemeenten. Uit het experiment moet blijken of de criminaliteit in die gemeenten afneemt en of de wiet minder schadelijke stoffen bevat.

Op het moment kent Bergen op Zoom een zero tolerance beleid ten opzichte van wietteelt. Daardoor komen drugstoeristen niet meer naar de stad, maar is de illegale straathandel volgens de PvdA nog niet uitgebannen.

De partij ziet graag dat de wietteelt gereguleerd wordt in combinatie met een beleid wat gebruik van cannabis zoveel mogelijk probeert in te perken.

Philip Morris

Met de regulering van wietteelt door de overheid ziet de BSD een mooie kans weggelegd voor Philip Morris om zich te profileren als kenniscentrum op het gebied van alternatieve pijnbestrijding.

"Een dergelijk kenniscentrum, met als doelstelling onderzoek te verrichten naar gebruik en de mogelijkheden van medicinale wiet, is er nu niet en zou uniek kunnen zijn in de wereld", licht Louis van der Kallen toe.

De totstandkoming van het centrum zou leiden tot meer en kwalitatief hoogwaardige (onderzoeks)werkgelegenheid in Bergen op Zoom, stelt het raadslid.

Discussie

Het drugsbeleid in Nederland is al jaren onderwerp van discussie. Hoewel wietteelt illegaal is, is het roken van joints en de verkoop van wiet door coffeeshops dat niet. Coffeeshops zijn daardoor gedwongen hun wiet te kopen in het criminele circuit.

"De illegale markt is daardoor de grote winnaar van het huidige systeem", stelt Sahin Ergec van de lokale PvdA. Door de overheid gereguleerde wietteelt moet dit probleem oplossen.