Vanaf maandag vinden aan de Antwerpsestraatweg werkzaamheden plaats bij Hoogerheide, tussen Zandfort en de kruising van De Groenling aan het water-, gas- en elektriciteitsnet.

Straatstenen of beplanting kunnen worden weggehaald en het is mogelijk dat er gegraven wordt om zo werkzaamheden te kunnen verrichten aan kabels of leidingen.

Om het werk veilig te laten verlopen wordt een enkelbaans afzetting toegepast. Hierdoor wordt tijdelijk een weggedeelte van de Antwerpsestraatweg in één verkeersrichting benut. Huisnummers 80 tot en met 100 aan de Antwerpsestraatweg zijn te bereiken via de aangegeven omleidingsroute die loopt via Zandfort. De direct omwonenden zullen een informatiebrief ontvangen van de aannemer over deze tijdelijke verkeersmaatregel.

Het kan zijn dat de panden moeilijk bereikbaar zijn. De aannemer tracht de overlast zo beperkt mogelijk te houden. Ze maken de sleuven ’s avonds en in het weekend zoveel mogelijk dicht.

Naar verwachting is het werk rond 20 oktober 2017 gereed.