De gemeente Tholen gaat een zogenaamde Blijverslening in het leven roepen en er zijn weer Startersleningen te vergeven. Met de Blijverslening worden inwoners gestimuleerd om hun woning levensloopbestendig te maken, zodat zij ook op hogere leeftijd zelfstandig kunnen blijven wonen.

De gemeenteraad wordt nu gevraagd om honderdduizend euro beschikbaar te stellen voor dit fonds.

Het aantal ouderen in de gemeente Tholen neemt de komende jaren snel toe, terwijl de zorgkosten moeten dalen. "Gemeenten hebben de zorg om de woningvoorraad te laten aansluiten bij de ouder wordende bevolking. Hiervoor zijn meer levensloopbestendige en daarmee toekomstbestendige woningen nodig."

De Blijverslening moet hier soelaas bieden. De gemeente voert de lening onder andere in om ouderen tijdig te stimuleren na te denken over 'later' en hun huidige woonsituatie. "Lang niet alle ouderen hebben voldoende spaargeld om een lening aan te trekken."

Leeftijdsgrens

Hoewel gemeenten zelf mogen bepalen voor wie en voor welke maatregelen de Blijverslening bestemd is heeft de gemeente Tholen besloten om geen leeftijdsgrens aan de lening te koppelen. Zij willen de Blijverslening voor de gehele gemeente introduceren.

"In eerste instantie is de regeling bedoeld om ouderen langer zelfstandig te kunnen laten wonen. Door een leeftijdsgrens op te nemen beperk je de leningsmogelijkheden ook echt tot die leeftijdsgroep. Mogelijke situaties zoals iemand in de leeftijd van bijvoorbeeld 52 jaar of een gezin dat toch hun woning moet aanpassen vanwege een kind van bijvoorbeeld twintig jaar en de ouders zijn beide nog jonger dan 55 jaar, worden dan uitgesloten van de regeling", legt de gemente uit.

Starterslening

Naast de Blijverslening komt er ook weer geld beschikbaar voor de Starterslening. Medio 2016 liet de gemeente Tholen weten in ieder geval tot 1 januari 2017 geen startersleningen meer te verstrekken omdat het budget op was. De gemeente Tholen is op 3 april 2008 gestart met het uitreiken van Startersleningen en deed daarvoor geld in een potje van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting.

Zij zijn verantwoordelijk voor de financiële afwikkeling van de Startersleningen die in het leven zijn geroepen in de tijd van de crisis om jongeren die geen hypotheek konden krijgen bij de bank tegemoet te komen, zodat ze alsnog een huis konden kopen. De twee ton van de gemeente werd nog eens aangevuld met 200.000 euro vanuit het rijk die vijftig procent van de Startersleningen heeft betaald.

Afbetalen

Inmiddels zit er weer geld in het potje van de Startersleningen, omdat mensen hun leningen hebben afbetaald. Hiermee kunnen weer nieuwe Startersleningen worden uitgegeven. Bij de Blijverslening wordt gebruikgemaakt van een zogenaamd bouwdepot. Hierbij krijg je de lening niet meteen op je eigen rekening, maar moet je bonnetjes kunnen laten zien om het geld te krijgen.

Op deze manier kan er geen misbruik worden gemaakt van de lening. Mocht het geld uit het ene potje sneller opgaan dan uit het andere potje, dan kan de gemeente vanaf nu ook sneller schakelen en geld overhevelen van het ene fonds naar het andere.