Er komt 272.426 euro vrij voor het uitgeven van startersleningen. Dat heeft de gemeente Steenbergen bekend gemaakt.

Het potje voor het verstrekken van startersleningen was eigenlijk op, maar de gemeente bleek nog een algemene rekening te hebben. Teruggestorte aflossingen en rentebetalingen kwamen op deze rekening binnen.

"Wij hebben besloten om dit bedrag eerst aan te wenden voor het verlenen van startersleningen alvorens een voorstel aan u te doen tot het beschikbaar stellen van een nieuw budget." In 2016 zijn er 21 leningen verstrekt en in 2017 tot begin september tien leningen.