Jan Janssen, Marianne Vos, Keetie van Oosten-Hage, Jo de Roo, Thalita de Jong en andere wielerprominenten fietsen zaterdag de Silver Medal Tour ter ere van Bergen op Zilver. 

's Ochtends werden zij gehuldigd op het Markiezenhof.

De tocht is samengesteld door Tineke Fopma, wereldkampioen dames 1975 wegwedstrijd. Burgemeester Petter van Bergen op Zoom gaf het startschot.

De huldiging heeft alles te maken met 'Voorbij ijdelheid. Zes eeuwen zilver in en rond Bergen op Zoom', een grote tentoonstelling waaraan Tineke Fopma zelf heeft meegewerkt.

Ze heeft haar collega’s uit de topsport uitgenodigd om met haar door het zilvergebied naar Zevenbergen (en weer terug) te fietsen. Want uit Zevenbergen stamt de ringkraag, hét topstuk van de zilvertentoonstelling dat het Rijksmuseum aan het Markiezenhof in bruikleen gaf en dat door een Bergse zilversmid gemaakt is.