Welke stappen wil de gemeente Tholen de komende jaren maken als het gaat om wind- en zonne-energie? Op die vraag wordt de komende tijd een antwoord gezocht. De gemeente wil energieneutraal zijn, maar de vraag is op welke manier men dit wil realiseren. “Om meer duurzame energie te kunnen realiseren is het van belang kaders weg te zetten.”

Al in 1993 werd een visie opgesteld hoe de gemeente Tholen om wil gaan met windenergie. Tien jaar later, in 2003, werd een nieuwe visie opgesteld, maar inmiddels is het tijd om nog eens goed te kijken naar wat de gemeente wil met wind- en zonne-energie.

De landelijke overheid wil dat Nederlandse gemeenten in 2023 voor zestien procent van hun energievoorraad afhankelijk zijn van duurzame energiebronnen.

De gemeente Tholen zat echter in 2015 al op 13,2 procent. Eerste vraag is of de gemeente ervoor kiest alleen aan deze landelijke doelstelling te willen werken of verder wil gaan.

Windturbines

Het beleid richt zich op drie verschillende facetten. Zo moeten er keuzes worden gemaakt over kleine windturbines, grote windturbines en grootschalige zonneparken. Als het aan het college ligt wordt bij de kleine windturbines het bestaande beleid aangehouden.

Voor grote windturbines staat de gemeente positief tegenover initiatieven die voorzien in het realiseren van windturbines indien deze aansluiten bij een bestaand windpark.

Duurzaamheid

Daarnaast moet minimaal 25 procent van de opbrengsten van de windmolens worden ingezet voor duurzaamheid en leefbaarheid. 

De zogenaamde dorpsmolens (waarvan de opbrengsten vrijwel geheel ten behoeve van een kern worden ingezet) mogen wel op andere locaties komen te staan indien dit ruimtelijk inpasbaar is.

Nieuwe initiatieven

Voor grootschalige zonneparken staat de gemeente eveneens positief tegenover nieuwe initiatieven. Eén zonnepark mag toegevoegd worden aan het reeds vergunde zonnepark (Ceresweg te Tholen).

Ook bij een nieuw zonnepark dienen de opbrengsten voor 25 procent ingezet te worden in het kader van duurzaamheid en leefbaarheid. “Voorafgaand daaraan is het van belang uit te spreken welke doelstelling u wilt realiseren als het gaat om duurzame energie; Zestien procent duurzame energie in 2023 of meer?