Jan Veraart (Gewoon Lokaal!) heeft samen met zijn collega uit Bergen op Zoom, Evert Weys (GBWP), vragen gesteld over de veiligheid van de kerncentrales in Doel. 

De vragen zijn gebaseerd op een artikel uit de Belgische krant De Standaard waarin drie professoren van de Universiteit van Leuven waarschuwen voor de onaanvaardbare risico’s van de kerncentrales in Doel en Tihange.

"Na uitgebreid onderzoek stellen ze vast dat de scheuren in de centrales soms groot zijn van afmeting (17 centimeter) en dat het er ook heel veel zijn (13.000 in Doel 3). Het aantal scheurtjes en de afmeting ervan neemt ook toe in de loop der jaren blijkt uit controles."

Veraart is van mening dat met dit onderzoek niet meer weggekeken kan worden. Hij wil daarom van het college weten of men bereid is om de bevindingen van de KU Leuven in te brengen bij de veiligheidsregio en daar aan te dringen op een gezamenlijke oproep van de West-Brabantse burgemeesters bij de minister om alles te doen wat nodig is om te komen tot definitieve sluiting van de kerncentrale in Doel.