De gemeente Tholen heeft de achterstand die zij vorig jaar heeft opgelopen met betrekking tot het huisvesten van statushouders al voor een groot deel ingelopen. 

In de eerste helft van dit jaar heeft de gemeente Tholen 29 mensen kunnen huisvesten, waardoor een achterstand overbleef van acht statushouders. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).

De taakstelling voor het tweede deel van 2017 bedroeg vijftien waardoor er dit jaar nog 23 verblijfsplekken gecreerd moeten worden, maar inmiddels zijn er alweer vier mensen – die op dat moment in een asielzoekerscentrum zaten – naar een woning begeleid.

Met nog vier maanden te gaan moet de gemeente dus nog negentien mensen huisvesten.

Woningen

Dat de gemeente Tholen nog aardig wat statushouders moest huisvesten, heeft onder andere te maken met de combinatie beschikbare woningen en de stand van zaken in de asielzoekerscentra.

Zo blijkt dat er op dit moment weinig gezinnen zitten in de azc’s, omdat de meeste gemeentes hebben gezegd dat gezinnen de voorkeur hebben. Omdat de huizen in veel gemeenten niet geschikt zijn voor eenpersoonshuishoudens, moet daar nog wel een oplossing voor komen.