De gemeenteraad van Bergen op Zoom mag bij de Rekenkamer West-Brabant aangeven wat zij het komende jaar onderzocht willen hebben. 

De Rekenkamer kwam zelf met vier voorstellen, maar het college van burgemeester en wethouders heeft één onderwerp 'afgeschoten'. 

Om het voordeel van de regionale opzet te benutten is een aantal suggesties gedaan voor onderwerpen die door deelnemende gemeente in gezamenlijkheid uitgevoerd zouden kunnen worden: Handhaving, Duurzaamheid en Inkoop.

Ook werd voorgesteld om onderzoek te doen naar één van de drie decentralisaties, maar het college vindt dit te prematuur.