De gemeente Tholen verwacht voor kerst klaar te zijn met de werkzaamheden in Sint-Annaland die er voor moeten zorgen dat er geen water meer de huizen in loopt bij hevige regenbuien. 

De afgelopen jaren gebeurde het regelmatig dat huizen, straten en tuinen onder water kwamen te staan als gevolg van extreme neerslag.

"Door klimaatverandering vallen er tegenwoordig vaker en heviger buien dan voorheen, met name in de zomerperiode. Dit heeft op enkele plaatsen, zoals bijvoorbeeld Tholen en Sint-Annaland, recent tot flinke wateroverlast geleid."

Dit geldt onder andere voor de Hoenderweg in Sint-Annaland, daarom worden hier maatregelen getroffen.

Zowel in, als na de zomervakantie wordt de weg heringericht. Zo wordt het wegprofiel flink aangepast, zodat het water via de Hoenderweg en het verlaagde parkeerterrein van de Wellevaete aan de Langeweg afstroomt naar de Winkelzeese watergang.

"De werkzaamheden zullen naar verwachting voor kerst gereed zijn." De komende jaren worden op meerdere plaatsen maatregelen getroffen om de kans op wateroverlast te verminderen.

"Voorbeelden van zulke maatregelen zijn het verlagen van wegen, stoepranden en (gedeelten van) plantsoenen. Zo kan overtollig hemelwater dat niet via het riool afgevoerd kan worden wel via deze 'nieuwe laagtes' veilig naar omliggende sloten afstromen."