Aan de Acacialaan in Gageldonk-West worden vanaf september 48 huurwoningen met de grond gelijk gemaakt. De sloop gaat volgens Stadlander ongeveer twee maanden duren en maakt deel uit van de stedelijke vernieuwing in Gageldonk-West.

Voorafgaand aan de sloopwerkzaamheden zijn 44 woningen geïnspecteerd op de mogelijk aanwezigheid van asbest.

"Deze inventarisatie, het asbest vrijmaken en het leeghalen van de tuinen is tijdens de bouwvakvakantie gewoon doorgegaan, omdat dit afgerond moest zijn voor de 'zichtbare’ sloopwerkzaamheden gestart konden worden."

Stadlander wil zoveel als mogelijk sloopafval hergebruiken. De stenen worden vermalen tot puingruis en samen met aangeleverd steen- en betonmaalsel wordt dit later weer gebruikt als stevige onderlaag voor de nieuw aan te leggen straat en parkeerplaatsen. "Daarnaast hebben een tiental wijkbewoners voor hen nuttig sloopmateriaal gratis afgehaald. Denk daarbij bijvoorbeeld aan nog bruikbare keukenkastjes."

Vernieuwing

De sloop van de woningen hoort binnen de stedelijke vernieuwing van Gageldonk-West. In mei zijn al 28 woningen aan de zuidzijde van de aangrenzende Plantaanstraat opgeleverd.

Vanaf oktober start Stadlander met de sleuteluitgifte van de 39 sociale huurwoningen aan de Lorkstraat rondom het Piuspark en een deel van de Plantaanstraat. In het tweede kwartaal van 2018 wordt in de Acacialaan gestart met de bouw van 41 nieuwe huurwoningen.