De gemeenteraad van Bergen op Zoom wordt op 21 september 2017 door het college gevraagd om de zogenaamde Verklaring van geen bedenkingen voor het uitbreiden van de mestbewerkingscapaciteit BioMoer te Moerstraten te weigeren. 

De gemeenteraad heeft zich al een keer uitgesproken over dit onderwerp, maar daartegen kwamen twee zienswijzen binnen. Het college stelt voor om deze zienswijzen ongegrond te verklaren en daarmee de uitbreiding van de mestbewerkingscapaciteit tegen te houden.

In maart dit jaar heeft een meerderheid van de Bergse gemeenteraad besloten om zich te blijven verzetten tegen de uitbreiding van Biomoer. Alleen VVD, D66 en CDA wilden instemmen met de uitbreiding van BioMoer, maar dan wel onder bepaalde voorwaarden.

Daardoor was er geen meerderheid voor de door de provincie gevraagde 'verklaring voor geen bedenkingen'. Door het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen zou de gemeenteraad akkoord gaan met de uitbreiding.

Raad van State

De gemeenteraad van Roosendaal heeft zo'n verklaring wel aangenomen, maar de Raad van State besliste later dat de gemeenteraad van Bergen op Zoom de knoop moest doorhakken, omdat de uitbreiding op Bergs grondgebied plaatsvindt.

Het college sprak zich eerder al negatief uit tegen de uitbreiding van BioMoer vanwege de overlast die omwonenden in het Halsters Laag ervaren. VVD, CDA en D66 probeerden de overige partijen te overtuigen door voor te stellen dat BioMoer de bouw van de vierde silo zou laten vallen, dat de capaciteit beperkt wordt tot 43.500 ton grondstoffen per jaar, dat er extra aanplant komt, dat de aan- en afvoer verloopt richting de Moerstraatsebaan en dat de Luienhoekseweg voorzien wordt van passeerstroken.

De overige partijen hielden echter voet bij stuk en weigerden de verklaring van geen bezwaar af te geven.

Zienswijzen

Na het besluit van de gemeenteraad in maart kwamen twee zienswijzen binnen, een van BioMoer en een namens verschillende milieuverenigingen. BioMoer gaf aan akkoord te gaan met het niet bouwen van een vierde silo en de capaciteit te beperken tot 43.500 grondstoffen per jaar.

"Het bedrijf BioMoer is een biobased bedrijf en zorgt voor productie van groene stroom voor 5.000 huishoudens en levert een aanzienlijke bijdrage aan de Duurzaamheidsmonitor van de gemeente Bergen op Zoom. Het bedrijf wil overstappen op laagwaardige, wettelijk goedgekeurde grondstoffen, zoals bermgras. Dit past uitstekend in het beleid van de rijksoverheid. Het energetisch rendement is bijzonder hoog. Het bedrijf levert tenslotte een behoorlijke werkgelegenheid op."

Toch hebben de argumenten geen invloed op het college van Burgemeester en wethouders. Zij vragen de gemeenteraad daarom om officieel de Verklaring van geen bedenkingen te weigeren.