De nieuwe kunstgrasvelden op sportpark De Beek in Halsteren laten nog even op zich wachten. 

Het rubbergranulaat voldoet namelijk waarschijnlijk niet aan de bestekseisen die de gemeente als opdrachtgever vooraf had gesteld.

Het kunstgrasveld op sportpark Meilust in Bergen op Zoom is al ingestrooid met rubbergranulaat, waardoor het veld daar wel gebruikt kan worden.  

Om de kunstgrasvelden weer helemaal klaar te maken voor het nieuwe voetbalseizoen, zijn de toplagen van de velden op beide sportparken vervangen. Daarbij zijn ze ingestrooid met rubberkorrels, volgens de leverancier voldoen deze korrels aan de eisen. Om vast te stellen of dat inderdaad het geval was, liet het college het rubbergranulaat testen.

PAK-18 

Bij de laboratoriumtesten bleek dat de eis voor PAK-18 werd overschreden, dat zijn achttien stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid, maar niet kankerverwekkend.

De gemeente hanteert in dit bestek voor deze PAK-18 de eis van maximaal 75mg/kg terwijl de meetwaarde 79,9 mg/kg is. Overigens is dat nog ver onder de wettelijke grens van 1000 mg/kg. De gemeente heeft er bewust voor gekozen om strengere eisen op te stellen dan de wettelijke eis.

Gebruik

Omdat er niet voldaan is aan de bestekseis van de gemeente, is er besloten om de kunstgrasvelden voorlopig nog niet op te leveren. Na contact met de aannemer is wel besloten om het veld op sportpark Meilust in gebruik te nemen.

Dit heeft onder andere te maken met het advies van de GGD, die heeft aangegeven dat het veilig is om te spelen op een veld met deze geringe overschrijding van PAK-18. Daarbij speelt mee dat de overschrijding ruim beneden de door Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu aangegeven veilige grens blijft. Afhankelijk van de uitkomsten van de tweede test besluit het college over de oplevering van de kunstgrasvelden.

Als ook deze test een te hoge meetwaarde aangeeft, moet de aannemer het rubbergranulaat vervangen door een korrels die wel voldoen aan de eisen.

Commotie

Eerder dit jaar ontstond er veel ophef over kankerverwekkende stoffen in rubberkorrels op kunstgrasvelden. In dat geval gaat het om de zogenoemde PAK-8 stoffen, van overschrijding van de strengste Pak-8-norm is voor de rubberkorrels van beide velden geen sprake. Het is nog onbekend of en hoeveel vertraging de oplevering van de kunstgrasvelden oploopt.

De clubs en gebruikers van de velden zijn door de gemeente geïnformeerd.