Het CDA maakt zich zorgen over het aantal mensen in Bergen op Zoom die te kampen hebben met een huurachterstand en de daaropvolgende peperdure huisuitzettingen. 

De partij baseert zich op een onderzoek van Stadlander, waaruit blijkt dat iedere huisuitzetting de belastingbetaler 100.000 euro kost.

Uit het onderzoek van Stadlander komt naar voren dat er in het afgelopen jaar 27 ontruimingen hebben plaatsgevonden in Bergen op Zoom, waarbij in 21 gevallen huurachterstand de oorzaak van het probleem was.

Een kwart van alle huurders heeft te weinig geld om alle rekeningen te kunnen betalen, de gemeente komt deze mensen tegemoet door de betaling van gemeentelijke belastingen kwijt te schelden. Dit gaat om ongeveer 1700 mensen, om die reden wordt er ook geen huurverhoging toegepast.

Desondanks kwam het in 2016 dus 21 keer voor dat mensen vanwege huurachterstand uit hun huis werden gezet. Het CDA wil graag kijken of er oplossingen te vinden zijn, zodat de miljoenen die jaarlijks worden uitgegeven voor huisuitzettingen bespaard kunnen blijven.