De maand september 2017 staat bol van activiteiten als het gaat om kunst en cultuur in de gemeente Steenbergen. Een interview met vrijwilligster Claudia de Groen.

Voorbeelden van de activiteiten zijn een kunstexpositie, open avond harmonie, een historische pandenwandeling, inlooplessen tekenen en schilderen en een bezoek aan koffiemuseum De Klokgevel.

September is uitgeroepen tot cultuurmaand. Vrijwilliger hierbij is Claudia de Groen. Dat zij ook de honneurs waarneemt als intermediair bij De Cultuur Loper is een verhaal apart.

Kunst en cultuur horen bij elkaar, ze worden vaak in één noemer genoemd en toch zijn er twee bijzondere projecten actueel binnen gemeente Steenbergen. De Groen uit Steenbergen, groepsleerkracht bij de Dalton Basisschool De Welle in Bergen op Zoom, heeft een agenda die bol staat met kunst en cultuur.

Ze promoot mede de cultuurmaand en wordt in dezelfde maand opgeleid als intermediair voor De Cultuur Loper, een coaching met scholing om cultuureducatieprogramma’s te verbeteren binnen het onderwijs.

De Cultuur Loper is een programma van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen waar cultuureducatie met kwaliteit op de kaart wordt gezet met ondersteuning van Kunstbalie en Erfgoed Brabant. Cultuureducatie met kwaliteit zal komende jaren ook geïmplementeerd worden binnen gemeente Steenbergen.

Trots

"In De Cultuur Loper is het belangrijk dat iedere school tot een visie komt die bij hen past. Scholen gaan in dit traject in een stappenplan hun visie vormgeven. Dat ik dit mag begeleiden is een hele eer en ik heb hier enorm veel zin in. Het gaat in de visievorming over wat scholen hun kinderen mee willen geven in de acht jaar dat ze op de basisschool zitten. Om de vaardigheden, het creatieve proces dat kinderen leert om vrijer te denken en mogelijkheden te zien", laat ze weten.

"Hierbij willen we als gemeente de lokale cultuur de school in brengen om kinderen meer te leren over hun eigen dorp, stad en gemeente. Daarbij kunnen we nog hulp gebruiken. Het is belangrijk dat ik als intermediair goed in kaart kan brengen wat de inwoners van onze gemeente allemaal in huis hebben. Dat wij die rijke schat aan vaardigheden ook over kunnen brengen op onze jeugd en daarmee als inwoners van onze gemeente trots kunnen zijn op onze gebruiken, gewoonten, erfgoed en kunstzinnige uitingen."

Accent

De regeling bestaat reeds sinds 2013 waarbij 27 gemeenten en 184 scholen meededen. Nu komen daar 18 gemeenten bij waaronder gemeente Steenbergen. Het aantal scholen dat nu meedoet, staat momenteel op 264. De regeling is verlengd voor de periode 2017-2020.

De Groen: "De afgelopen jaren heeft het accent in het onderwijs op de meeste scholen gelegen op goed reken- en taalonderwijs. Dit wordt met De Cultuur Loper aangevuld met het creatief leren denken." Als intermediair is De Groen een persoon die tussen scholen en aanbieders van kunst en cultuur staat. Zo gaan ze samen in acht stappen naar een bestendig en verankerd cultuur educatief plan.

geCuSt

Een vreemde cultuur is het niet voor De Groen. "De afgelopen 10 jaar ben ik in brede zin bezig met cultuureducatie op het vlak van muziekeducatie." Haar ervaring komt goed van pas als vrijwilliger binnen de cultuurmaand van gemeente Steenbergen, maar zeker ook als intermediair bij De Cultuur Loper.

Niet alleen wordt cultuur meer zichtbaar in de specifieke maand september binnen deze gemeente, De Cultuur Loper zal cultuureducatie kwalitatief nieuwe impulsen geven. Of het nu over de cultuurmaand gaat of over cultuureducatie, beide projecten sluiten aan bij de slogan van gemeente Steenbergen: 'Zorg dat je geCuSt wordt in Steenbergen'.