De ontwikkelingen op bedrijventerrein Welgelegen staan niet stil. 

Onlangs werd een splinternieuw bedrijfsverzamelgebouw geopend op het bedrijventerrein, maar er zijn ook andere kavels uitgegeven. De gemeente spreekt zelf van een voorspoedige verkoop. Sommige bedrijven verhuizen binnen het terrein om verder uit te kunnen breiden, maar er komen ook nieuwe bedrijven bij.

Eind juli werd op bedrijventerrein Welgelegen de sleutel overhandigd aan kopers en huurders van Bedrijvencentrum Tholen. Het is één van de twee bedrijfsverzamelgebouwen die op het terrein gecreëerd wordt. Wethouder Hommel noemde de komst van het bedrijvencentrum ''een mooie aanvulling voor industrieterrein Welgelegen.'' 

Diverse bouwbedrijven nemen hun intrek in het bedrijvencentrum. De wethouder riep op om als concullega’s de krachten te bundelen. "In zo’n bedrijvencentrum zijn de lijntjes kort, profiteer daarvan", zei hij. "In plaats van dat iedereen zijn eigen ding blijft doen, kunnen jullie elkaar helpen, adviseren en werk onderling uitbesteden."

Belangstelling

De bouw van het tweede bedrijfsverzamelgebouw start dit najaar en begin 2018 moet ook dit pand klaar zijn voor gebruik. Initiatiefnemers Jurgen van den Eijnden en Cees Nellisse merken dat er ruime belangstelling is voor hun initiatief.

"Onder andere de centrale ligging is een heel positief punt", benoemt Jurgen. "Rotterdam, Antwerpen en Vlissingen zijn via de A4 immers zo bereikbaar. Maar ook de redelijke koop- en huurprijzen op Tholen spelen een rol. Veel bedrijven willen wel overstappen naar een groter bedrijfspand, maar het moet financieel wel haalbaar zijn."

"De groeiende vraag naar bedrijfskavels welke al eerder te zien was, zet ook in het eerste half jaar van 2017 door", zo stelt de gemeente Tholen. Ook het eerste halfjaar zijn verschillende transacties gesloten. Wethouder Hommel is verheugd dat Welgelegen zo in trek is en ziet winstpunten qua werkgelegenheid en bedrijvigheid: zijn inschatting is dat in totaal tussen 30 en 40 fte werkgelegenheid gewonnen zal worden.

Daarnaast worden op dit moment ook de plannen voor een groot bedrijfsgebouw van 500-2000 vierkante meter momenteel uitgewerkt.