Waterschap Scheldestromen is van augustus tot december bezig met het aanleggen van natuurvriendelijke oevers in Poortvliet en Sint-Maartensdijk.

"De werkzaamheden bestaan uit het verbreden van bestaande waterlopen en voor een klein deel uit het graven van nieuwe sloten", laat het Waterschap weten. 

De werkzaamheden zijn zeer afhankelijk van het gewas dat op het land staat en van de weersomstandigheden. "Regen kan het werk vertragen, daarom worden de werkzaamheden versnipperd uitgevoerd."

De werkzaamheden zijn naar verwachting aan het einde van dit jaar gereed. De kosten bedragen ongeveer 250.000 euro.