De balkons van bijna veertig woningen in Steenbergen voldoen niet aan de minimumeisen en worden daarom vanaf maandag 21 augustus extra ondersteund. 

Volgens woningcorporatie Stadlander dreigt er geen onmiddellijk gevaar, omdat de materialen niet zijn aangetast. Wel wordt ervoor gekozen om de balkons met zogenaamde stempels te ondersteunen als voorzorgsmaatregel. 

Bij tien woningen in de Sint Ontcommerstraat, twaalf in de Ravelijnstraat en nog eens zeventien woningen in de Stadshillen te Steenbergen blijkt het balkon niet te voldoen aan de minimumeisen. Dat blijkt uit een onderzoek dat Stadlander heeft laten uitvoeren.

In 2011 stortte een galerijvloer in Leeuwarden in en daardoor werden eigenaren van galerijflats door de Rijksoverheid verplicht om voor 1 juli 2017 onderzoek te laten verrichten naar de veiligheid van betonnen galerij- of balkonvloeren.

Bij woningcorporatie Stadlander ging het in principe om slechts drie complexen in Bergen op Zoom, maar uit voorzorg liet de woningcorporatie ook andere woningen en complexen onderzoeken.

Onderzoek

"Een eerste inventarisatie leverde 27 wooncomplexen op, waaronder grondgebonden woningen met balkons. Van dertien complexen kon in overleg met een extern adviseur al snel worden vastgesteld dat daar geen nader onderzoek noodzakelijk was", legt Stadlander uit.

Uiteindelijk werden 17 complexen (drie wettelijk verplichte en veertien op eigen initiatief) onderzocht. Van zestien daarvan heeft Stadlander afgelopen week de resultaten gekregen. "De conclusies stellen ons nu in staat de betrokken bewoners te informeren en op korte termijn voorzorgsmaatregelen te nemen."

Van de 39 woningen in Steenbergen zijn er elf van particuliere eigenaren. "Stadlander biedt de betrokken particuliere eigenaren aan om ook hun balkons tegelijkertijd, en op kosten van de woningcorporatie, te onderstempelen."

Vervolg

Het onderstempelen van de balkons is maar een voorzorgsmaatregel. "Onze eerste prioriteit is de mensen informeren, de balkons ondersteunen en proberen te voorkomen dat er paniek ontstaat", vertelt woordvoer Bert Jansen.

De volgende stap is het in kaart brengen van maatregelen die getroffen moeten worden om de balkons wel aan de eisen te laten voldoen. "Er zitten geen scheurtjes in de balkons", benadrukt Bert Jansen.

​Wat er wel aan de hand is, is vooral een technisch verhaal. Maar, het komt er simpelweg op neer dat de balkons bij de bouw van de woningen verkeerd zijn geplaatst. "Het speelt dus in veel gevallen al zestig jaar, daarom is er ook geen acuut gevaar", aldus Jansen.

Ondersteuning

Ook in Bergen op Zoom zijn appartementen aangetroffen waar delen van de galerijen niet meer voldoen aan de minimumeisen. Bij het gebouwcomplex De Gentiaan in Bergen op Zoom (84 appartementen) wordt de eerste verdieping op korte termijn met stempels ondersteund en op de derde verdieping worden eveneens een paar onderdelen ondersteund.

Stadlander heeft de inwoners van de woningen inmiddels geïnformeerd over de situatie. "We zijn blij op tijd voorzorgsmaatregelen te kunnen nemen." Van één complex (twee woningen in Sint-Maartensdijk) moeten de resultaten nog binnen komen.