Piet van den Kieboom heeft namens de BSD-fractie vragen gesteld over de waterkwaliteit van het water aan de achterzijde van appartementencomplex De Goudbaard.

Volgens Van den Kieboom zit er een groot verschil in de begroeiing langs het water als je de gedeeltes voor en na de brug over de watergang vergelijkt.

Het gaat dan om het deel grenzend aan het speelterrein 'onder de Jefkes' tot de eerste brug. "In deze watergang is, naar onze informatie, bij de brand in de parkeergarage (mogelijk) verontreinigd bluswater terecht gekomen." Het verschil in begroeiing zou die gedachte sterken.

Van den Kieboom wil daarom weten wat de oorzaak is van het verschil in begroeiing. "Is onderzocht of de watergang ter plaatse door het bluswater is verontreinigd en zo ja, met welke stoffen? Indien het bluswater verontreinigd was, is de watergang inclusief (water, bodem en oever) schoongemaakt?"

Goudbaard

In oktober 2015 raakte diverse appartementen aan de Goudbaard zwaar beschadigd door een brand in de parkeerkelder van het complex. De aangestoken brand beschadigde de draagconstructie van twaalf appartementen zwaar. In totaal werden er 28 woningen onbewoonbaar verklaard.