De fracties van het CDA en VVD zijn meteen in de pen geklommen toen bekend werd dat de gemeente Bergen op Zoom 900.000 euro wil uitgeven aan nieuwe geluidsschermen langs de Randweg.

De VVD-fractie is vooral verbaasd over het hoge bedrag, terwijl de CDA-fractie zich vooral afvraagt waarom niet gekozen wordt voor de duurdere geluidsschermen die gemaakt zijn van biobased materialen. De geluidsschermen langs de Randweg in Bergen op Zoom zijn al een langere tijd aan vervanging toe.

Diverse partijen stelden het afgelopen jaar al vragen over de situatie, maar afgelopen week werd bekend dat de geluidsschermen 900.000 euro moeten gaan kosten. "Ook blijkt dat er wordt afgezien van het gebruik van biobased materialen. Er wordt vanwege de kosten en levensduur gekozen voor het gebruik van gerecycled plastic", aldus Barry Jacobs (VVD).

Hij laat weten te schrikken van de bedragen die genoemd worden. "Ondanks dat er voor een goedkopere materiaalsoort wordt gekozen, spreken we nog altijd over 900.000 euro alleen al aan materiaalkosten voor de realisatie van de geluidsschermen."

Kosten

De VVD-fractie vraagt daarom inzage in de totale kosten voor dit project. Daarnaast wil de partij weten welke subsidies er zijn toegekend voor dit project en hoe de overige kosten worden betaald, welk college- en/of raadsbesluit ten grondslag ligt aan de realisatie van de geluidsschermen en wat de consequenties zijn voor het niet gebruiken van biobased materialen als het gaat om eventueel toegekende subsidies.

"Wat zijn naast gerecycled plastic en biobased plastic alternatieven om de geluidsschermen te realiseren?", vraagt Barry Jacobs.

Gemiste kans

Volgens Erik Verbogt (CDA) is dit vooral een gemiste kans als het gaat om het tonen van de Biobased ambities binnen de gemeente Bergen op Zoom.

"Het college en gemeenteraad hebben meerdere keren in toekomstvisies en economische beleidsstukken laten weten dat een van de drie pijlers van onze gemeente de Biobased Economy is. Wij willen graag biobased uitstralen, maar als het puntje bij paaltje komt dan kiezen we vaak voor een goedkoper alternatief", stelt Verbogt.

Het CDA vindt de keuze dan ook jammer, mede omdat de gemeente zich volgens hen kan onderscheiden door middel van deze bijzondere geluidsschermen. Verbogt wil van zijn mede-raadsleden weten of zij het met hem eens zijn dat de vervangende schermen een uitgelezen kans bieden om Bergen op Zoom als Biobased gemeente op de kaart te zetten.