Volgens de planning van ProRail moeten er midden 2018 nieuwe schermen langs het spoor in Bergen op Zoom worden geplaatst.

Dat laat wethouder Yvonne Kammeijer (Verkeer en Vervoer) weten op vragen van Toine van Steenpaal en Sander Siebelink (Lijst Linssen).

Zij stuurden begin juli een brief naar het college met vragen over geluidswerende voorzieningen langs het spoor. Lijst Linssen vroeg onder andere aan het college of zij al meer informatie hadden over het treffen van geluid- en brandwerende voorzieningen langs het spoor.

Volgens wethouder Kammeijer is er in 2016 wel een Omgevingsvergunning verleend aan ProRail voor het plaatsen van extra geluidsschermen, maar deze worden dus volgens planning pas medio 2018 geplaatst. Dat wil niet zeggen dat ProRail stil zit.

Berekeningen

"De toegezegde raildempers en betonnen dwarsliggers zijn grotendeels al uitgevoerd en in Bergen op Zoom is in opdracht van ProRail een geluidsisolatieproject uitgevoerd", laat Kammeijer weten. Veel bewoners waren het er volgens Siebelink en Van Steenpaal niet eens met het feit dat er geen aanpassingen aan hun geveld werden uitgevoerd.

Zij vroegen het college daarom om nieuwe berekeningen uit te voeren nu blijkt dat het aantal treinen dat over het spoor door Bergen op Zoom passeert aanzienlijk hoger is dan aanvankelijk werd berekend.

"Nee, dit is overbodig en al in de Wet geluidhinder geregeld", aldus Kammeijer. "Mocht uit het nalevingsverslag blijken dat er in Bergen op Zoom een overschrijding van de geluidsproductieplafonds is, zullen we ProRail hierop aanspreken en verzoeken om maatregelen te nemen."

Zijspoor

Naast het plaatsen van extra geluidsschermen wordt in een later stadium op dringend verzoek van het college het zijspoor buiten gebruik gezet.

"Dit betekent dat ook enkele wissels verwijderd worden en de aangrenzende stukken spoor met houten dwarsliggers worden vervangen door spoor met betonnen dwarsliggers. De verwachting is dat de werkzaamheden uiterlijk in 2020 plaatsvinden. Na 2020 worden in een later stadium raildempers op de betonnen dwarsliggers geplaatst."

Lijst Linssen maakte zich verder zorgen of de te nemen maatregelen wel de gewenste geluidseffecten zouden hebben. Het antwoord van de wethouder is duidelijk: "Ja, de maatregelen zijn afgestemd met de gemeente Bergen op Zoom. De nieuwe geluidschermen moeten voldoen aan wettelijke eisen wat betreft geluidwering. Bij de aanvraag van de Omgevingsvergunning is ook het geluidsreducerend vermogen van de schermen beoordeeld."