Woningcorporatie Stadlander heeft de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 aangegrepen om gemeenteraadsleden te informeren over wat er speelt in de wereld van 'wonen'.

"De woningnood die je kent in Amsterdam speelt hier bijvoorbeeld helemaal niet", aldus Ton Ringersma, bestuurder Stadlander. In een brief aan de verschillende gemeenteraden informeert Stadlander de raadsleden over een vaak terugkerend thema in de programma’s: Wonen.

"Door de partijen op voorhand te informeren kunnen ze inspelen op wat er aan de hand is in de woningmarkt. Te vaak wordt er gedacht dat er één woningmarkt is in Nederland, maar de woningmarkt in West-Brabant en Tholen is niet hetzelfde als de woningmarkt in Amsterdam. De verschillen zijn groot."

Krimp

Om de politieke partijen van de juiste informatie te voorzien heeft de woningcorporatie alle feiten uit verschillende onderzoeken op een rijtje gezet. Er zijn voldoende sociale huurwoningen en in de toekomst zullen er zelfs te veel woningen zijn.

"Daarom zetten wij niet in op uitbreiding, maar op het verbeteren van de kwaliteit. We proberen daar nu al op te anticiperen door bijvoorbeeld voor iedere vijf huurwoningen die we slopen er vier betere voor terug te plaatsen." Een voorbeeld hiervan is Gageldonk-West.

Het echte risico ligt volgens Ringersma dan ook niet bij de woningcorporatie, maar bij de particuliere woningbezitters. "Als we blijven bijbouwen, krijg je straks een overschot aan woningen. Mensen die willen verhuizen blijven dan zitten met hun woning." 

Tip aan de raadsleden is dan ook: als je wil uitbreiden, kijk dan heel goed waar je dat gaat doen en op welke manier.

Samenleving

Een ander punt waar de politiek volgens Stadlander rekening mee moet houden, is de veranderende samenleving. "Mede door veranderd overheidsbeleid zijn mensen steeds meer op zichzelf en op hun naasten aangewezen." 

Ouderen blijven steeds langer zelfstandig thuiswonen en er is een toenemende tendens waar te nemen als het gaat om GGZ-cliënten, verslaafden, daklozen, dementerenden en statushouders die gehuisvest worden in sociale huurwoningen. Een samenwerking met verschillende partijen, zoals de gemeente en Stadlander moet ervoor zorgen dat de mix binnen een wijk gezond blijft.

"Door landelijke regels ontstaan nu soms wijken of complexen met allemaal mensen met een bepaalde achtergrond. Die concentraties willen we niet." Daarom worden in Gageldonk niet alleen huurwoningen gebouwd, maar worden ook koopwoningen gerealiseerd. "Zo krijg je een goede, gezonde wijk."

Sturing

Concreet hoopt Stadlander met de brief aan de gemeenteraadsleden een paar zaken te bereiken. "Er moet aandacht komen voor de armlastigen en we uiten onze zorg voor de particuliere sector." Stadlander hoopt dat raadsleden gaan sturen op de nieuwbouwplannen voor koopwoningen.

Dat betekent niet dat er niets meer gebouwd moet worden, maar panden die al langer leeg staan moeten dan misschien gesloopt worden. "In de provincie Zeeland heb je een speciale subsidie voor het slopen van een pand dat al langer leegstaat om er vervolgens iets beters en mooiers neer te zetten."