In het tweede kwartaal van 2018 moet de bouw starten van de tweede fase van de wijk Buiten de Veste in Steenbergen.

De gemeente is op dit moment nog druk bezig met het inrichtingsplan. Ten tijde van het opstellen van het plan was er een geschil met het waterschap. Daarnaast was er een dringende opgave om in huisvesting voor statushouders te voorzien. Ook was er vraag naar levensloopbestendige woningen. Deze opgaven moesten een plek krijgen in het bestemmingsplan van Buiten de Veste 2.

Uiteindelijk werd alles samengevoegd in een concept-inrichtingsplan dat op 15 juni is besproken met de directe omgeving. Volgens de gemeente waren de reacties overwegend positief. In de tweede fase van Buiten de Veste wordt de Oosthavendijk deels vrijgehouden in verband met de waterkerende functie.

Dit heeft tot gevolg dat er minder vierkante meters gebouwd kunnen worden, maar de gemeente wil deze groenzone in gaan richten als een zogenaamde promenade. De groene centrale zone wordt ingevuld door buurtcultuurinitiatief ’t Avontuur van Buiten de Veste. In het inrichtingsplan zijn tevens plannen voor gasloos bouwen.

Tiny houses

Daarnaast is besloten om toch twintig Finchwoningen in de wijk Buiten de Veste te plaatsen. Dit zijn kleine duurzame huurwoningen voor een of twee personen in een communitysetting, ook wel tiny houses genoemd.

De interesse in deze soort woningen is de laatste tijd groot, daarom is besloten om deze woningen aan de reguliere huurwoningvoorraad toe te voegen. Ten noorden van brede school ’t Podium staat een stadsboerderij gepland.

De zogenaamde Stadsvilla is een geheel nieuw project in Buiten de Veste te Steenbergen. Hierbinnen krijgen zestien hoogwaardige en sfeervolle appartementen een plaatsje onder de rieten kap van een wooncomplex, met het uiterlijk van een stadsboerderij.

Bestemmingsplan

Verder worden de uitgangspunten aangehouden uit het oorspronkelijke ontwerp. "Om deze wijzigingen in het oorspronkelijke ontwerp te kunnen realiseren moet het bestemmingplan geactualiseerd worden."

Om in de toekomst meer flexibel in te kunnen spelen op wijzigingen wordt gekozen voor een globaal en flexibel bestemmingsplan dat dezelfde rechtszekerheid heeft als het nu geldende gedetailleerde plan. Dit plan wordt begin 2018 aan de gemeenteraad voorgelegd, waarna vrij snel met de bouw gestart kan worden.