Als het aan de VVD-fractie ligt, gaat ook Bergen op Zoom aan de slag met aardgasvrije wijken en wordt er deelgenomen aan Green Deal Aardgasvrije wijken.

De partij vindt dat de gemeente bij deze ontwikkeling niet achter kan blijven en heeft het bestuur dan ook vragen gesteld over wat de mogelijkheden zijn op dit gebied. Vanaf 1 januari 2018 komt de wettelijke verplichting om nieuwbouwwoningen aan te laten sluiten op het gastnet te vervallen.

Met deze maatregel wordt een belangrijke stap gezet in het terugdringen van de CO2-uitstoot. Aangezien fossiele brandstoffen niet onuitputbaar zijn, is het onverstandig om daarvan afhankelijk te blijven. Green Deal Aardgasvrije wijken moeten ervoor zorgen dat de behoefte aan aardgas kan worden teruggedrongen.

Green Deal

Het doel van de Green Deal is het stimuleren van de ontwikkeling van aardgasvrije wijken door onder andere het aanpassen van de condities, zoals de wetgeving, financieringsconstructies en planning en richting van de aanpassingen. Op die manier moet er draagvlak gecreëerd worden voor de beoogde veranderingen.

De VVD is van mening dat het college op dit gebied stappen moet blijven maken, zodat Bergen op Zoom een klimaat neutrale gemeente kan worden. De partij heeft bij dit idee goed gekeken naar andere gemeenten, want in deze ontwikkeling staan ze niet alleen.

Ongeveer dertig gemeenten in Nederland werken samen met provincies en netwerkbeheerders aan initiatieven om bestaande wijken, in overleg met bewoners, aardgasvrij te maken. De fractie ziet zelf in het gebruik van restwarmte van de industrie en BioMoer Energie voldoende alternatieven om woningen te verwarmen en hoopt dat de gemeente bereid is om het initiatief van aardgasvrije wijken te omarmen.