Er komt geen foodtruck op een parkeerplek langs de parallelweg van de Oesterdam (N659). 

Dat heeft het college van Gedeputeerde Staten in de provincie Zeeland besloten. Volgens de provincie is het namelijk verboden om wegen anders te gebruiken dan voor verkeersdoeleinden.

"De parallel maakt deel uit van de weg. Daarom wijzen wij uw verzoek af, omdat wij oordelen dat het verkopen van voedsel enerzijds de bruikbaarheid van de weg aantast, anderzijds is de parallelweg niet ingericht om het verkeer dat de verkoop van voedsel met zich mee zal brengen, af te wikkelen. De veiligheid van de weggebruiker komt daarmee in het gedrang."