De VVD-fractie heeft bij het gemeentebestuur aandacht gevraagd voor de openingstijden van het VVV kantoor in de Steenbergsestraat. 

Toeristen kunnen niet zondags eerder dan om 12.00 uur bij de VVV terecht voor informatie. "Bent u bekend met deze, naar mijn mening veel te korte en merkwaardige openingstijden in het toeristische hoogseizoen, voor een informatiebalie van een stad die voor een deel van het toerisme moet leven?", vroeg Cees van Loon namens de VVD.

Hij wil dan ook dat er maatregelen worden getroffen om het toerisme naar een hoger plan te tillen. "Per slot van rekening zijn wij gebaat bij een maximale serviceverlening."