Vakantiekamplocatie De Luchtballon in Calfven hoeft niet meer alleen ingezet te worden voor vakantiekampen voor kinderen met een medische aandoening. 

Eigenaar De Paasheuvelgroep heeft de gemeente Woensdrecht gevraagd dit gedeelte in het bestemmingsplan te wijzigen waardoor de organisatie De luchtballon ook mag verhuren aan bijvoorbeeld scholen of verenigingen.

Directeur Martin Sloof is blij met de goedkeuring door de gemeente. Hij beaamt dat zowel Stichting De Luchtballon als zijzelf al langer verhuurden aan een andere doelgroep: "Maar we willen dit graag keurig netjes op papier hebben om ieder misverstand te voorkomen."

Woordvoerder Sharan Kok laat namens de gemeente weten dat locatie De Luchtballon aan de Trambaan 58 in Ossendrecht sinds 2001 alleen bestemd was voor therapeutische vakanties voor kinderen met een medische aandoening zoals bijvoorbeeld astma, obesitas en diabetes.

"Op het terrein zijn voorzieningen voor overnachtingen en verzorging. Voor overnachtingen zijn gebouwen ingericht met slaapkamers en op het terrein zijn verschillende tentenkampen opgesteld. Verder zijn op het terrein voorzieningen getroffen voor vertier en vermaak zoals sportterreinen, theater- en speelzalen."

Papier

Volgens de gemeente mag de locatie alleen verhuurd worden als deze ingezet wordt voor kinderen met een medische aandoening. Martin Stoof, directeur van eigenaar Paasheuvelgroep, geeft aan dat het vakantiekamp echter al sinds lange tijd ook verhuurd wordt aan andere doelgroepen. Daar wilde hij, nu zijn organisatie eigenaar is, ook op papier duidelijkheid over.

"In het bestemmingsplan stond een heel nauwe beschrijving opgenomen. Hoewel wij de eerder ingezette lijn gewoon voort willen zetten, vind ik het wel belangrijk dat dat ook op papier staat. Vandaar dat wij deze vergunningaanvraag hebben gedaan. Feitelijk verandert er niks, maar we willen dit graag keurig netjes op papier hebben om ieder misverstand te voorkomen", aldus Stoof.

Veranderingen

Gemeentewoordvoerder Kok beaamt dat de vergunning nu verleend is. "Deze maakt het mogelijk dat ook andere doelgroepen van het terrein gebruik mogen maken. Het gaat om aanpassing van de doelgroep, planologisch zijn er geen veranderingen . Alleen het gebruik van de gebouwen en het terrein is verruimd", besluit ze.