Het college van burgemeester en wethouders wil dat het afleggen van een landelijk erkend muziekexamen, voortaan ook in de gemeente Steenbergen moet kunnen. 

Samen met de Kunstbalie is een overeenkomst afgesloten voor het realiseren van een dergelijk examenpunt waar landelijk erkende muziekexamens kunnen worden afgelegd.

Daarnaast wordt met Muziekvereniging Volharding een overeenkomst gesloten om uitvoering te geven aan het examenpunt. Het dichtstbijzijnde punt is op dit moment Geertruidenberg.