Volgens burgerraadslid Jan Veraart (Gewoon Lokaal!) zijn er een hoop zaken die afwijken van het daadwerkelijke raadsbesluit om camera’s te plaatsen op de Markt in Steenbergen.

De gemeente Steenbergen liet onlangs weten dat vanaf 1 september de camera’s op en rondom de Markt in Steenbergen in werking treden. De camera’s worden voor de duur van twee jaar geplaatst en na één jaar wordt geëvalueerd of het toezicht nog noodzakelijk is.

De camera’s komen aan beide kanten van de Markt te staan, op het kruispunt Blauwstraat / Grote Kerkstraat / Kaaistraat / Markt en ze richten zich op het Doktersdreefje en de Pompstraat.

Volgens Veraart is door de gemeenteraad besloten om te investeren in cameratoezicht op de Markt met behulp van drie mobiele camera’s. "Daartoe wacht de raad overigens nog op uw voorstel voor een Verordening Cameratoezicht waarin een en ander wordt geregeld. Gewoon Lokaal! heeft nog helemaal geen voorstel gezien." 

Toezicht

Daarentegen kwam er dus wel een bericht van de gemeente waardoor het lijkt alsof er meer dan drie camera’s worden geplaatst. "Ook komt er toezicht buiten de Markt. Klopt dat? Indien ja, hoe verhoudt zich dat tot het raadsbesluit?", vraagt Veraart nu aan het college.

Nu het lijkt alsof er meer camera’s worden geplaatst wil Veraart eveneens weten hoe het kosten technisch zit, want de raad heeft ingestemd met een de aanschaf van drie camera’s van 5.000 euro (plus jaarlijks 5.400 euro).

Evaluatie

Daarnaast is er volgens Veraart nog niets afgesproken over de evaluatie. Het is namelijk nog maar de vraag of de camera’s daadwerkelijk helpen om het veiligheidsgevoel in de gemeente Steenbergen toe te laten nemen. "Hoe zorgt u voor een gedegen evaluatie? U dient vooraf (nu!) vast te leggen wanneer de maatregel voldoende succesvol is, én wanneer niet", stelt Veraart.

"Als bijvoorbeeld de criminaliteit zich verplaatst naar omringende straten of wijken, dan schieten we er niks mee op. Gewoon Lokaal! is daarom zeer benieuwd of de resultaten serieus worden gemeten en hoe."