De Omgevingsdienst Midden en West Brabant heeft waarschuwingsborden geplaatst bij de Binnenschelde vanwege een 'hogere concentratie blauwalg'. 

"Het gaat nadrukkelijk niet om een verbod, maar om een waarschuwing", aldus loco-burgemeester Ad Coppens.

Waterschap Brabantse Delta heeft aan het begin van deze week een verhoogde concentratie van blauwalg geconstateerd in de waterplas bij Bergen op Zoom. Volgens de gemeente komt dat niet als een verrassing, omdat de maand juni veel warmer was en juist in die maand bleef het water schoon. 

"We dachten dat we dit jaar wellicht de dans zouden ontspringen, maar het waterschap heeft ons dinsdag bericht dat er waarschuwingsborden geplaatst moesten worden in verband met de toename van de blauwalg."