Het aantal inwoners van 65 jaar en ouder neemt de komende jaren enorm toe en daarom heeft de gemeente Bergen op Zoom zich aangemeld als Age-friendly City (leeftijdsvriendelijke gemeente) bij de wereldgezondheidsorganisatie WHO. 

Volgens het college brengt de vergrijzing in Bergen op Zoom risico’s met zich mee, maar ook kansen. "Het is daarom belangrijk om samen met ouderen deze risico’s in beeld te brengen, want gezond en vitaal oud worden is afhankelijk van meerdere factoren, waaronder ook sociale, ruimtelijke en economische factoren."

Wat een Age-friendly City precies doet, wordt later door het college toegelicht.