Het aantal jeugdleden bij de bibliotheek in Tholen is niet afgenomen.

Dat stelt de gemeente Tholen.

In de jaarrekening 2016 werd nog melding gemaakt van een afname van zo’n duizend kinderen, maar uit navraag blijkt dat het aantal jeugdleden juist is toegenomen.

"Er zijn er geen duizend minder, maar er zijn zelfs wat jeugdleden bijgekomen. De verkeerde cijfers zijn door een foutje in het stuk geslopen, maar uiteindelijk blijkt dus geen sprake te zijn van een afname", aldus een woordvoerster.

In 2015 waren er namelijk 4183 jeugdleden bij de bibliotheek en in 2016 is dat aantal gegroeid tot 4202. Er is dus een toename van negentien kinderen.