De ruim vijftig gezinnen die mee hebben gedaan aan de 100-100-100 challenge in de gemeente Tholen moeten nog tot begin september wachten om te horen wat het resultaat is geweest van het traject.

Op 3 april gingen 52 huishoudens de strijd aan met het restafval in een poging om de hoeveelheid afval drastisch te verminderen. Of dat gelukt is, horen ze op 3 september tijdens een speciale bijeenkomst.

De deelnemende huishoudens in de gemeente Tholen werden uitgedaagd om honderd dagen lang zoveel mogelijk afvalvrij te leven. De 100-100-100 challenge staat eigenlijk voor honderd huishoudens die honderd dagen honderd procent afvalvrij leven, maar door een gebrek aan aanmeldingen werd het in Tholen de 52-100-100 challenge.

Opdrachten

Iedere week moesten de deelnemers speciale opdrachten uitvoeren. Hierbij werd niet alleen bewustwording gecreeërd bij het vele afval dat wij dagelijks weggooien, maar er kwamen ook een hoop praktische tips voorbij. Iedere week werd het afval los opgehaald en gewogen.

Na honderd dagen, in de week van 12 juli, is de Zeeuwse Reinigingsdienst voor de laatste keer de huishoudens langsgegaan om hun ‘afvalopbrengst’ te wegen.

Slotbijeenkomst

De eindresultaten van het project worden na de zomervakantie gepresenteerd aan alle deelnemers, tijdens een slotbijeenkomst op 6 september 2017 in het gemeentehuis van Tholen, van 19.00 uur tot 20.30 uur. "Tijdens deze avond komen verschillende onderwerpen aan bod, waaronder hoe het project is bevallen bij de deelnemers, waar men tegenaan gelopen is, tips uit de weekopdrachten en natuurlijk wat de resultaten zijn geweest." 

Aan het begin van de challenge schommelde het gemiddelde gewicht rond de kilo afval per gezin per week en men is natuurlijk enorm benieuwd wat de resultaten na afloop van de challenge zijn. Tijdens de slotbijeenkomst wordt tevens ook aandacht geschonken aan het vervolg op het project 100-100-100.

100 dagen afvalvrij

Met deze proef wilde de gemeente bewoners bewustmaken van het belang van afvalscheiding. "Ook kon op deze manier goed in beeld komen in hoeverre er vraag is naar voorzieningen om afval in te zamelen." 

Uit eerdere resultaten in andere gemeenten blijkt dat deelnemers van 100-100-100 ver onder het landelijke gemiddelde blijven. Soms zelfs tot bijna 90 procent minder kg restafval per persoon per jaar. "Een goede zaak, want de overheid stelt dat er in 2020 nog maar 100 kg afval per persoon per jaar mag worden ingeleverd."