De daklozenopvang in Bergen op Zoom wordt uitgebreid van 18 naar 24 bedden. Dat heeft wethouder Yvonne Kammeijer laten weten.

Vanaf 1 augustus start de gemeente met het handhaven op slapen in de buitenlucht.

"Om goed te kunnen handhaven, moet er een alternatief beschikbaar zijn waar deze mensen kunnen slapen. Als de opvang met achttien plaatsen vol zit, is er geen alternatief." 

De wethouder benadrukt dat het om een tijdelijke uitbreiding gaat. Per maand zal gekeken worden of de uitbreiding opgeheven zal worden, tot een structurele oplossing gevonden is. 

Stadspark

Oorzaak van de uitbreiding is de groep met daklozen die medio juni hun kamp hebben opgeslagen in stadspark Kijk in de Pot. Zij gaven te kennen dat de opvang regelmatig vol zit en ze daarom maar beter een vaste plek voor zichzelf konden creëren in de buitenlucht.

Al snel werden de daklozen weggestuurd naar een alternatieve locatie: de oude gemeentekwekerij aan de Ruytershoveweg waar ze tot 1 augustus mochten verblijven.

"Het college had voor deze aanpak gekozen omdat hierdoor de overlast op de Kijk in de Pot weggenomen werd. Tegelijkertijd werd voorkomen dat deze mensen zich direct naar andere locaties in de (binnen)stad zouden verplaatsen." 

Gebruik

Daarnaast bleven de daklozen op deze manier in beeld zodat ze beter te vinden zouden zijn voor het zogenaamde OGGZ-team. "De maand is ten einde en we kunnen stellen dat de beoogde opzet is geslaagd." 

Volgens de gemeente heeft de alternatieve locatie eraan bijgedragen dat de betrokkenen toegankelijker waren dan anders en ze stonden meer open voor contact met zorgverleners. "De indruk bestond dat het geboden alternatief tijdelijk rust bood en dat er sprake was van (tijdelijk) verminderd gebruik van middelen."